1.
Quintos JJ. Pagmamapa at Pagsisilid: Isang Pagsisiyasat sa Danas at Teorya ng Pagtuturo ng Katutubong Panitikan sa Unibersidad ng Pilipinas Mindanaw. TMF [Internet]. 2022 Oct. 19 [cited 2024 Feb. 24];32(2):27-4. Available from: https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/127