1.
Derama EM, Sechong JR, Uljer KA, Pantorilla C. Ang Wikang Sebuano ng mga Meranaw: Tungo sa Pagbuo ng Bagong Barayti ng Wika. TMF [Internet]. 2022 Oct. 19 [cited 2024 Mar. 5];32(2):49-65. Available from: https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/128