1.
Sajulga A, Ijan M. Pagsasaling Audiovisual: Ang Proseso ng Dubbing Bilang Bagong Anyo ng Pagtutulay. TMF [Internet]. 2022 Oct. 19 [cited 2024 Feb. 24];32(2):67-81. Available from: https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/129