1.
Ramber A, Pantorilla C. Pagsasalin at Gender: Ang Pagsasafilipino ng Kuwento ni Paramata Gandingan Mula sa Wikang Meranaw. TMF [Internet]. 2022 Oct. 19 [cited 2024 Mar. 5];32(2):83-104. Available from: https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/130