Ang Wikang Sebuano ng mga Meranaw: Tungo sa Pagbuo ng Bagong Barayti ng Wika

Authors

  • Edgelen Mark Derama Mindanao State University-Iligan Institute of Technology
  • John Rich Sechong Mindanao State University-Iligan Institute of Technology
  • Kevin Adam Uljer Mindanao State University-Iligan Institute of Technology
  • Chem Pantorilla Mindanao State University-Iligan Institute of Technology

Keywords:

Interperensya ng wika, Cross-Language, Saloobing pangwika, Sebuano- Mëranaw Wika, Barayti ng wika

Abstract

Pangunahing layunin ng pag-aaral na masuri ang barayti ng wikang Sebuano na Sebuano-Mëranaw gamit ang cross-languaging ng mga Mëranaw sa paggamit ng wikang Sebuano batay sa piling mga domeyn pangwika sa Lungsod Iligan. Purposive sampling ang pamaraan sa pagkuha ng datos mula sa dalawang domeyn pangwika –ang Mindanao State University-Iligan Institute of Technology (MSU-IIT) at pampublikong pamilihan sa nabanggit na lugar. Nagpamudmod rin ng talatanungan tungkol sa pagkuha sa saloobing pangwika para maipaliwanag ang naturang penomeno ng interperensiya sa wika ng mga Mëranaw sa pagsasalita ng wikang Sebuano.


Mula sa mga datos na sinuri, may nangyayaring interperensiya sa wika ang mga Mëranaw sa pagsasalita ng wikang Sebuano sa aspektong ponolohikal at morpolohikal. May nagaganap na pagpapalitan ng posisyon sa diin ng mga Mëranaw sa mga salitang Sebuano rason upang magbago ang kahulugan ng salita batay sa konteksto nito. Ang sitwasyong pangwikang ito ay dulot ng pakikipamuhay ng mga Mëranaw sa Lungsod Iligan bilang mga negosyante at mga dayo na nag-aaral sa MSU-IIT. Ang mga babrayti na Sebuwano-Mëranaw sa aspektong morpolohikal ay ang pagbabago sa mga kontraksyon sa Sebuano, deribasyon, reduplikasyon, pagkaltas o clipping, at paghahalo o blending.

Published

10/19/2022

How to Cite

Derama, E. M., Sechong, J. R., Uljer, K. A., & Pantorilla, C. (2022). Ang Wikang Sebuano ng mga Meranaw: Tungo sa Pagbuo ng Bagong Barayti ng Wika. ASIA PACIFIC JOURNAL OF SOCIAL INNOVATION (formerly The Mindanao Forum), 32(2), 49–65. Retrieved from https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/128